Het belang van klimaatbeheersing in de wetenschap

Wetenschap

Hogeschool technologie

Reftech maakt alle elementen van klimaat beheersbaar en bestuurbaar. Dit doen we inmiddels al vele jaren, voor o.a. diverse Universiteiten en onderzoeksinstituten. De ontwikkeling van de modernste technieken in combinatie met wetenschappelijke ontwikkelingen/vooruitgangen zorgen voor de beste natuurlijke omstandigheden van uw product of onderzoek. Onze technologie is van toegevoegde waarde voor wetenschappelijk onderzoek en daar zijn we trots op.

Klimaatkamers op maat

In principe is in een klimaatkamer op maat alles mogelijk. Wij zetten dan ook graag uw wensen en eisen op een rij en zoeken uit welke klimaatsituatie hier het beste bij past. Vervolgens realiseren onze vakmensen dit tot alles in detail klopt, waardoor de juiste omstandigheden worden geschapen voor onderzoek, ontwikkeling en vooruitgang.

Klimaatverandering

Natuurlijke invloeden spelen mee in de verandering van het klimaat vandaag de dag, maar de afgelopen eeuw is de mens ook een grote rol hierin gaan spelen door de uitstoot van broeikasgassen en het verbranden van fossiele brandstoffen. Over de hele wereld word er onderzoek gedaan naar de werking van het complexe klimaatsysteem, en de invloed van de mens hierop. Het begrijpen van het klimaat is van groot belang zodat maatregelen genomen kunnen worden om de klimaat verandering binnen de perken te houden.

Proces besturen

Diverse vakgroepen van universiteiten en particuliere bedrijven hebben inmiddels een beroep gedaan op de technologie, kennis en expertise van Reftech. Genetische modificatie, moleculaire genetica en entomologie varen wel bij moderne klimaatkamers. Waarin het proces van kweken en groeien kan plaatsvinden. Alle elementen zijn te monitoren en bij te sturen, zowel bij de klimaatruimte zelf als van afstand.

Proces kalibreren en valideren

Indien gewenst voeren wij een uitgebreide test uit om te controleren of de gewenste uitgangswaarde en PVE nog correct zijn. Deze waarden tijdens de kalibratie worden vastgelegd in een kalibratierapport. Ook word geadviseerd betreffende levensduur van apparatuur zoals verdampers, compressoren, lichtbronnen, sensoren etc. en eventueel vervanging daarvan.