Reftech Service Programma: Maintenance and service for a longer life…

Service

Reftech Service Programma (R.S.P.)

Ons R.S.P. voorziet in hoge service en goed onderhoud. Zoals u weet is de beschikbaarheid van machines en installaties in uw productieproces en/of een goed leef- en werkklimaat van groot belang! De overheid is ook in hoge mate betrokken bij het geven van richtlijnen en het uitvoeren van controles. Reftech heeft hiervoor een programma ontwikkeld wat een toegevoegde waarde betekent voor uw installatie(s). Dit Reftech Service Programma is toegespitst op enerzijds uw installatie(s) en anderzijds uw wensen en eisen. Op deze manier ontstaat een maatwerkcontract, waarin o.a. de wettelijke verplichtingen volgens F-gassen en PED zijn opgenomen. Tevens bent u ervan verzekerd dat deskundige vakmensen aan het werk zijn en dat een correcte verslaglegging in het logboek plaatsvindt. Wij kunnen voor uw installatie(s) een passend onderhoudscontract samenstellen zodat wij u, indien gewenst, kunnen opnemen in ons Reftech Service Programma. Indien u gebruik maakt van ons R.S.P. contract bent u ook verzekerd van onze 24/7 service!

Reftech Cool Control (R.C.C.)

Steeds meer installaties worden uitgevoerd met ons zeer geavanceerde R.C.C. systeem. Dit systeem regelt, controleert en monitort alle functies in uw systeem. Zo kunnen wij ook op afstand uw systeem beoordelen en eventueel problemen direct oplossen zonder dat direct bezoek van een servicemonteur noodzakelijk is.

Proces kalibreren

Indien gewenst voeren wij een uitgebreide test uit om te controleren of de gewenste uitgangswaarde correct zijn. Deze waarden tijdens de kalibratie worden vastgelegd in een kalibratierapport. Ook word geadviseerd betreffende levensduur van apparatuur zoals verdampers, compressoren, lichtbronnen, sensoren etc. en eventueel vervanging daarvan.

24/7 bereikbaar

Onze onderhoud- en servicemonteurs zijn 24/7 bereikbaar voor onze klanten met een R.S.P. onderhoudscontract en hebben ervaring met complexe installaties, worden continue bijgeschoold en zijn VCA en F-Gassen gecertificeerd. Ook werken wij volgens de PED-Richtlijnen. Wij hebben een ruim assortiment onderdelen en specifieke componenten in huis, zodat snelle reparatie altijd mogelijk is.