Klimaattechnologie: Technology inspired by nature…

Climate

Grip op groei

Klimaat kent vele aspecten. Het beheersbaar maken van alle elementen, dat is ons vak. U bepaald de functionaliteit, en wij realiseren de gewenste omstandigheden. Zodat u bepaald wat er wanneer groeit, en onder welke condities. Klimaatbeheersing geeft U grip op de zaken en de mogelijkheid om bij te sturen.

Klimaatkamers op maat

Reftech ontwerpt en bouwt klimaatkamers ten behoeve van productie van onderzoek op gebied van plantenkweek en ontwikkeling en productie van groente en fruit. De basis hiervoor is het reproduceren van omstandigheden voor de meest gunstige ontwikkeling en groei van planten of gewassen. De techniek hiervoor is beproefd en vindt plaats op meerdere lagen in een geïsoleerde ruimte. Wij kunnen klimaatkamers voor u verzorgen, gebruikmakend van de modernste technieken en hoogste kwaliteit. Ook een geautomatiseerd transport in en rond de klimaatruimte is bij ons in goede handen.

Bij oplevering van een project ontvangt U een uitgebreide rapportage met daarin opgenomen alle meetgegevens van licht, temperatuur, vocht, luchtsnelheid en CO2 percentage, volgens protocol. Wij kunnen dit periodiek uitvoeren bij onze relaties. Bij meerdere relaties passen wij deze kalibratie methode reeds toe om de reproduceerbaarheid in het proces te kunnen waarborgen.

Groeiprocessen sturen

Welk klimaat er in uw geïsoleerde ruimte heerst kunt u zelf reguleren. Temperatuur, luchtcirculatie en luchtvochtigheid, lichtintensiteit en het spectrum, alles is door u zelf te sturen. Genetische modificatie, moleculaire genetica en entomologie varen wel bij moderne klimaatkamers. Desgewenst kunnen we de ruimte regelmatig desinfecteren met ozon of door middel van een heatshock. Reftech verzorgt de volledige CO2-beheersing, zowel boven als onder-atmosferisch. U bepaald wat er in uw klimaatkamer groeit en onder welke omstandigheden. Daarnaast kunt u ook bepalen wanneer iets oogstbaar is, wat belangrijk is voor de planning. Het moment van oogsten is aan te passen aan de commerciële acties.

Groei advies

Reftech realiseert niet alleen de door u gewenste omstandigheden, maar kan dankzij haar jarenlange ervaring en expertise op hoog niveau meedenken en voorzien van advies. Zo worden de omstandigheden in de klimaatkamers tot in de puntjes geperfectioneerd. Bovendien kunnen we alle data, zowel bij de kamer zelf, als van afstand monitoren en naar wens bijsturen.